Học tiếng Anh > flash

flash

loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
« Back to Glossary Index