Học tiếng Anh > fire

fire

lửa; đốt cháy
« Back to Glossary Index