Học tiếng Anh > firm

firm

hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
« Back to Glossary Index