Học tiếng Anh > firmly

firmly

vững chắc, kiên quyết
« Back to Glossary Index