Học tiếng Anh > fish

fish

cá, món cá; câu cá, bắt cá
« Back to Glossary Index