Học tiếng Anh > fixed

fixed

đứng yên, bất động
« Back to Glossary Index