Học tiếng Anh > flavour

flavour

vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
« Back to Glossary Index