Học tiếng Anh > flood

flood

lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
« Back to Glossary Index