Học tiếng Anh > fold

fold

gấp, vén, xắn; nếp gấp
« Back to Glossary Index