Học tiếng Anh > foundation

foundation

sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
« Back to Glossary Index