Học tiếng Anh > frame

frame

cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
« Back to Glossary Index