Học tiếng Anh > freeze

freeze

sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
« Back to Glossary Index