Học tiếng Anh > fresh

fresh

tươi, tươi tắn
« Back to Glossary Index