Học tiếng Anh > friendly

friendly

thân thiện, thân mật
« Back to Glossary Index