Học tiếng Anh > fully

fully

đầy đủ, hoàn toàn
« Back to Glossary Index