Học tiếng Anh > gamble

gamble

đánh bạc; cuộc đánh bạc
« Back to Glossary Index