Học tiếng Anh > gallon

gallon

Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ
« Back to Glossary Index