sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
« Back to Glossary Index