Học tiếng Anh > funny

funny

buồn cười, khôi hài
« Back to Glossary Index