1. bộ lông mao
2. loài có lông mao, loài thú
3. bộ da lông thú
« Back to Glossary Index