Học tiếng Anh > paws

paws

1. chân (có vuốt của mèo, hổ…)
2. (thông tục) bàn tay; nét chữ
« Back to Glossary Index