Học tiếng Anh > gain

gain

lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới
« Back to Glossary Index