Học tiếng Anh > generally

generally

nói chung, đại thể
« Back to Glossary Index