Học tiếng Anh > gentleman

gentleman

người quý phái, người thượng lưu
« Back to Glossary Index