Học tiếng Anh > good

good

tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
« Back to Glossary Index