Học tiếng Anh > goodbye

goodbye

tạm biệt; lời chào tạm biệt
« Back to Glossary Index