Học tiếng Anh > grand

grand

rộng lớn, vĩ đại
« Back to Glossary Index