Học tiếng Anh > hall

hall

đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
« Back to Glossary Index