Học tiếng Anh > hard

hard

cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
« Back to Glossary Index