Học tiếng Anh > hardly

hardly

khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
« Back to Glossary Index