Học tiếng Anh > hate

hate

ghét; lòng căm ghét, thù hận
« Back to Glossary Index