Học tiếng Anh > head

head

cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
« Back to Glossary Index