Học tiếng Anh > heal

heal

chữa khỏi, làm lành
« Back to Glossary Index