Học tiếng Anh > hiking

hiking

1. cuộc đi bộ đường dài (để luyện sức khỏe hoặc tiêu khiển)
2. (Mỹ) cuộc hành quân
« Back to Glossary Index