Học tiếng Anh > jays

jays

1. (động vật học) chim giẻ cùi
2. (nghĩa bóng) anh chàng ba hoa khó chịu, anh chàng ngốc, anh chàng khờ dại
« Back to Glossary Index