Học tiếng Anh > hummingbirds

hummingbirds

1. (động vật học) chim ruồi (Sternoclyta)
2. (số nhiều) họ chim ruồi (Trochilidae)
« Back to Glossary Index