Học tiếng Anh > himself

himself

chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
« Back to Glossary Index