Học tiếng Anh > hook

hook

cái móc; bản lề; lưỡi câu
« Back to Glossary Index