Học tiếng Anh > honour

honour

danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
« Back to Glossary Index