Học tiếng Anh > hobby

hobby

1. thú riêng, sở thích riêng
2. (cổ) con ngựa nhỏ
3. (sử học) xe đạp cổ xưa
4. (động vật học) chim cắt (tên Latin Falco subbuteo)
« Back to Glossary Index