Học tiếng Anh > hospital

hospital

bệnh viện, nhà thương
« Back to Glossary Index