Học tiếng Anh > host

host

chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị….)
« Back to Glossary Index