Học tiếng Anh > household

household

hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
« Back to Glossary Index