Học tiếng Anh > humour

humour

sự hài hước, sự hóm hỉnh
« Back to Glossary Index