Học tiếng Anh > hurt

hurt

làm bị thương, gây thiệt hại
« Back to Glossary Index