Học tiếng Anh > ideal

ideal

(thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng
« Back to Glossary Index