Học tiếng Anh > illness

illness

sự đau yếu, ốm, bệnh tật
« Back to Glossary Index