Học tiếng Anh > indication

indication

sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ
« Back to Glossary Index