Học tiếng Anh > indicate

indicate

chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
« Back to Glossary Index