Học tiếng Anh > jacket

jacket

1. áo vét tông (đàn ông), áo vét (đàn bà)
« Back to Glossary Index